Koła Naukowe

Sesja Kół Naukowych 2022

 

 

Rozstrzygnięcie drugiej edycji konkursu w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

Koła naukowe URK otrzymają dofinansowanie na realizację następujących przedsięwzięć:

 ”Opracowanie biodegradowalnych folii zawierających sferyczne nanocząstki do opakowań typu smart” w kwocie 69 390,00 zł.

 Kierownik projektu: dr hab. Karen Khachatryan, prof. URK - sekcja Nanomaterialy, Koło Naukowe Technologów Żywności Wydział Technologii Żywności - UR w Krakowie

 ”Opracowanie innowacyjnych pojemników ogrodniczych zawierających nanocząstki srebra” w kwocie 69 973,00 zł, - projekt będzie realizowany przez Koło Biotechnologów

 "Helisa" Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa we współpracy z sekcją Nanomaterialy. Projekt został opracowany na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa i złożony do konkursu w ramach Sekcji Biotechnologii Środowiskowej Koła Naukowego Biotechnologów "Helisa" (opiekunem jest dr inż. Przemysław Petryszak). Jest to projekt interdyscyplinarny, który przewiduje współpracę z Sekcją Nanomateriałów Koła Technologów Żywności (prof. Gohar Khachatryan oraz dr Lidią Krzemińską-Fiedorowicz).

 Serdecznie gratulujemy!

 Szczegóły na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki https://tiny.pl/9nzf8

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie