Koła Naukowe

SESJA KÓŁ NAUKOWYCH 2024

Poznaliśmy laureatów Uczelnianej Sesji Kół Naukowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

20 maja 2024 r. poznaliśmy nazwiska laureatów Uczelnianej Sesji Kół Naukowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Uczestnicy reprezentowali 16 Kół Naukowych. Ze względu na szeroki zakres tematyczny badań prowadzonych przez studenckie koła naukowe Sesja odbywała się od rana w ośmiu sekcjach na wydziałach: Rolniczo-Ekonomicznym, Leśnym, Hodowli i Biologii Zwierząt, Inżynierii Środowiska i Geodezji, Biotechnologii i Ogrodnictwa, Inżynierii Produkcji i Energetyki, Technologii Żywności, Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej, na których zaprezentowano 82 wystąpienia.

Prezentowane przez Studentów prace były oceniane przez komisje konkursowe. W składzie każdej z komisji wchodziło co najmniej trzech członków. Jury podkreślało wysoki poziom naukowy i bardzo staranne przygotowanie prezentacji. Po południu wszyscy spotkali się na podsumowaniu Sesji w Centrum Kongresowym URK. Sesję otworzył JM Rektor URK, dr. hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK oraz Pani dr inż. Anna Kołton, prof. URK Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych. Była również okazja do wysłuchania wykładu Pani dr Katarzyny Majzner z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pt.: „Spektroskopia ramanowska w diagnostyce medycznej i analizie metabolomicznej - możliwości i wyzwania".

Dyplomy zwycięzcom wręczył Pan dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK Prorektor ds. Kształcenia oraz Pani dr inż. Anna Kołton, prof. URK Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych. Spotkanie zakończył dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK Prorektor ds. Kształcenia. Autorów najlepszych studenckich prac nagrodzono nagrodami pieniężnymi. Do zalet tegorocznej Sesji Studenckich Kół Naukowych należał szeroki przekrój prezentowanych tematów świadczący o różnorodnych zainteresowaniach naukowych studentów
 
Laureatami tegorocznej Sesji Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zostali:

WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY

I miejsce
Koło Naukowe Rolników; Sekcja: Genetyki Roślin
Tytuł: Analiza sekwencji nukleotydowej fragmentu genu nad6 u linii pszenżyta ozimego z cytoplazmą sterylizującą Aegilops sharonensis
Autor: Alicja Matera
Opieka naukowa: hab. inż. Magdalena Simlat, prof. URK

II miejsce
Koło Naukowe Rolników; Sekcja: Agroekologii
Tytuł: Potencjał herbicydowy wybranych komercyjnych wyciągów roślinnych na przykładzie inwazyjnych gatunków nawłoci (Solidago spp.)
Autorzy: Oliwia Hajdyła, Wiktoria Kosak, Lucjan Olchawa
Opieka naukowa: dr inż. Dorota Gala-Czekaj

III miejsce
Koło Naukowe Ekonomistów; Sekcja: Laboratorium Przedsiębiorczości
Tytuł: Wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych typu C&RT do oceny czynników różnicujących natężenie przedsiębiorczości w gminach województwa małopolskiego
Autor: Karol Patla
Opieka naukowa: dr hab. inż. Tomasz Wojewodzic, prof. URK

WYDZIAŁ LEŚNY

I miejsce
Koło Naukowe Leśników; Sekcja: Fitopatologii
Tytuł: Rozpoznanie występowania brązowej plamistości igieł sosny w pasie przybrzeżnym Bałtyku
Autorzy: Anna Majewska, Klaudia Bulanda
Opieka naukowa: dr hab. inż. Piotr Boroń, prof. URK

II miejsce
Koło Naukowe Leśników; Sekcja: Ornitologiczna
Tytuł: Występowanie dziupli dzięciołów w elewacjach budynków na terenach zurbanizowanych
Autorzy: inż. Kajetan Myszkiewicz, Martyna Szućko, Aleksandra Urban
Opieka naukowa: dr hab. inż. Michał Ciach, prof. URK, mgr inż. Fabian Przepióra

III miejsce
Koło Naukowe Leśników; Sekcja: Geomatyki
Tytuł: Półautomatyczna metoda generowania sieci cieków wodnych w oparciu o wysokorozdzielczy Numeryczny Model Terenu
Autorzy: Natalia Rębisz, Filip Iwaniec, Franciszek Błaś, Adam Ziółkowski, Karol Kwartnik, Paweł Sasak, Igor Pawelec, Wojciech Krawczyk, Jakub Miszczyszyn, Aleksandra Urban
Opieka naukowa: dr inż. Paweł Hawryło

WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT

I miejsce
Koło Naukowe Zootechników i Bioinżynierów Zwierząt; Sekcja: Etologii i Psychologii Zwierząt
Tytuł: Ocena organoleptyczna surowej i gotowej karmy mokrej dla kotów z całych tuszek myszy i szczurów
Autorzy: mgr inż. Gracja Krajda, inż. Monika Kusal, Aleksandra Piwowarczyk, inż. Kinga Sewielska
Opieka naukowa: dr inż. Marcin Przybyło, dr inż. Olga Lasek

II miejsce
Międzywydziałowe Koło Naukowe Cytogenetyków
Tytuł: Optymalizacja metody izolacji DNA z knotów głuszca (Tetrao urogallus)
Autorzy: Aleksandra Lachowicz, Lea Błaszczyk
Opieka naukowa: dr Krzysztof Andres

III miejsce
Koło Naukowe Zootechników i Bioinżynierów Zwierząt; Sekcja: Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Egzotycznych
Tytuł: Wpływ pokarmu na rozwój larw traszek Waltla (Pleurodeles waltl)
Autor: Jakub Rozmus
Opieka naukowa: dr Ewa Drąg-Kozak

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

I miejsce
Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Locus
Tytuł: Obrazowanie wielospektralne: Nowa era zarządzania wodą w walce z zakwitami cyjanobakterii
Autorzy: Aleksandra Rój, Anna Kusyk, Natalia Saniawa, Gabriela Kacik
Opieka naukowa: dr inż. Renata Różycka-Czas

II miejsce
Koło Naukowe Geodetów
Tytuł: Weryfikacja oraz aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500) za pomocą danych z niskobudżetowych bezzałogowych statków powietrznych
Autorzy: Dawid Duraziński, Mateusz Zagórowski
Opieka naukowa: dr inż. Przemysław Klapa, prof. URK

III miejsce
Koło Naukowe Inżynierii Środowiska; Sekcja: Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Tytuł: Ile mikroplastiku jest w wodach Wisły?
Autorzy: Weronika Pękala, Paulina Dobrowolska
Opieka naukowa: dr inż. Ewa Dacewicz

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA

I miejsce
Koło Naukowe Biotechnologów „Helisa”; Sekcja: Genomiki
Tytuł: Transformacja genetyczna kalusa czarnuszki damasceńskiej (Nigella damascena L.) z użyciem Agrobacterium tumefaciens
Autorzy: Magdalena Pieczara, Dominik Huber
Opieka naukowa: dr inż. Magdalena Klimek-Chodacka, prof. URK, prof. dr hab. inż. Rafał Barański

II miejsce
Koło Naukowe Ogrodników; Sekcja: Fizjologii Roślin
Tytuł: Synteza związków polifenolowych w transformowanych kulturach roślin Reynoutria japonica i ich właściwości biologicznie czynne
Autor: Julia Sroka
Opieka naukowa: dr inż. Wojciech Makowski, dr hab. inż. Krzysztof Tokarz, prof. URK

III miejsce
Koło Naukowe Biotechnologów „Helisa”; Sekcja: Wirusologiczna
Tytuł: Fizjologiczne podstawy odpowiedzi na infekcję wirusem mozaiki pomidora (toMV) u roślin Nicotiana tabacum L. w odmianie ‘Samsun’
Autorzy: Alicja Matyjewicz
Opieka naukowa: dr inż. Wojciech Makowski, dr hab. inż. Barbara Nowak

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI

I miejsce
Koło Naukowe Inżynierii Produkcji i Energetyki; Sekcja: Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami
Tytuł: Środowiskowa ocena cyklu życia e-papierosów
Autorzy: Konrad Krakowski, Andrzej Smutniak, Jakub Włudyka, Jakub Michalik, Maciej Nowak
Opieka naukowa: dr inż. Mateusz Malinowski, prof. URK

II miejsce
Koło Naukowe Inżynierii Produkcji i Energetyki; Sekcja: Infrastruktury i Logistyki
Tytuł: Badanie preferencji studentów Uniwersytetu Rolniczego w wyborze środków transportowych
Autorzy: Paweł Sendra, Michał Wąs
Opieka naukowa: dr hab. inż. Anna Krakowiak-Bal, prof. URK

III miejsce
Koło Naukowe Inżynierii Produkcji i Energetyki; Sekcja: Infrastruktury i Logistyki
Tytuł: Analiza systemu transportu publicznego funkcjonującego na obszarze Miasta i Gminy Wieliczka
Autor: Bruno Ustrzyński
Opieka naukowa: dr hab. inż. Anna Krakowiak-Bal, prof. URK

WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

I miejsce
Koło Naukowe Technologów Żywności; Sekcja: Przetwórstwa Zbóż
Tytuł: Ekstrakcja i charakterystyka β-glukanów z drożdży (Saccharomyces cerevisiae) oraz ocena wpływu ich dodatku na podstawowe parametry tekstury ketchupu
Autor: Michał Szczypek
Opieka naukowa: mgr inż. Angelika Bieniek, dr hab. inż. Krzysztof Buksa, prof. URK

II miejsce
Koło Naukowe Technologów Żywności; Sekcja: Mikrobiologii Żywności
Tytuł: Wykorzystanie drożdży z pasieki w produkcji innowacyjnego piwa „Apis fermentum”
Autor: Jan Malczyk
Opieka naukowa: dr Małgorzata Makarewicz

III miejsce
Koło Naukowe Technologów Żywności; Sekcje: Analiza i ocena jakości żywności; Woda w żywności
Tytuł: Wykorzystanie technologii nanokapsułkowania do wzbogacania makaronów w składniki bioaktywne pochodzące z wytłoków owocowych stanowiących produkt uboczny w produkcji soków – Badania cech fizycznych
Autorzy: Magdalena Duma, Michał Ogrodny
Opieka naukowa: dr hab. inż. Dorota Gałkowska, prof. URK, dr hab. inż. Teresa Witczak, prof. URK

UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

I miejsce
Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych; Sekcja: Epidemiologii Weterynaryjnej
Tytuł: Możliwość wykorzystania przeszczepu mikrobioty kałowej (FMT) w medycynie psów
Autorzy: lek. wet. Klaudia Dubniewicz, Weronika Wszołek, Patrycja Walczak
Opieka naukowa: lek. wet. Klaudia Dubniewicz

II miejsce
Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych; Sekcja: Immunologiczna
Tytuł: Jeden guz – wiele problemów, hemangiosarcoma – studium przypadku
Autorzy: Aleksandra Olesińska, lek. wet. Dominika Ciesielska, dr n. med. i n. o zdr. lek. wet. Izabela Siemińska
Opieka naukowa: dr n. med. i n. o zdr. lek. wet. Izabela Siemińska

III miejsce
Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych; Sekcja: Immunologiczna
Tytuł: Cykl komórkowy jako potencjalne narzędzie w diagnostyce onkologicznej
Autorzy: Karolina Walas, Justyna Rymar, lek. wet. Anna Gałuszka, dr n. med. i n. o zdr. lek. wet. Izabela Siemińska
Opieka naukowa: dr n. med. i n. o zdr. lek. wet. Izabela Siemińska

Wielkie gratulacje dla zwycięzców!

 

 

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie