Koła Naukowe

Laureaci Uczelnianej Sesji Kół Naukowych w 2023 r.

 

29 maja poznaliśmy nazwiska laureatów Uczelnianej Sesji Kół Naukowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Uczestnicy reprezentowali 16 Kół Naukowych. Ze względu na szeroki zakres tematyczny badań prowadzonych przez studenckie koła naukowe Sesja odbywała się od rana w ośmiu sekcjach na wydziałach: Rolniczo-Ekonomicznym, Leśnym, Hodowli i Biologii Zwierząt, Inżynierii Środowiska i Geodezji, Biotechnologii i Ogrodnictwa, Inżynierii Produkcji i Energetyki, Technologii Żywności, Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej. Prezentowane przez Studentów prace były oceniane przez komisje konkursowe. W składzie każdej z komisji wchodziło co najmniej trzech członków. Jury podkreślało wysoki poziom naukowy i bardzo staranne przygotowanie prezentacji. Po południu wszyscy spotkali się na podsumowaniu Sesji w Centrum Kongresowym URK. Sesję otworzył dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK Prorektor ds. Kształcenia oraz dr inż. Anna Kołton, prof. URK Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych. Autorów najlepszych studenckich prac nagrodzono nagrodami pieniężnymi. Była to też okazja do wysłuchania wykładu Pana dr hab. Dariusza Latowskiego pt.: „Dlaczego świat jest kolorowy? Barwniki natury i ich tajemnice" z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Laureatami tegorocznej Sesji Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie zostali:

 

Wydział Rolniczo – Ekonomiczny

I miejsce

Koło Naukowe Ekonomistów
Sekcja: Laboratorium przedsiębiorczości   
Tytuł: WPŁYW BUDOWY DRÓG SZYBKIEGO RUCHU NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – STUDIUM A4 ORAZ DK94  
Autor: Karol Patla 
Opieka naukowa: dr hab. inż. Tomasz Wojewodzic, prof. URK  

II miejsce

Koło Naukowe Rolników
Sekcja: Genetyki Roślin
Tytuł: NACL CZYNNIKIEM HAMUJĄCYM CZY POBUDZAJĄCYM ROZWÓJ ROŚLIN? OCENA WPŁYWU NACL NA KIEŁKOWANIE I WZROST MARCHWI (DAUCUS CAROTA L.)
Autor: Alicja Matera
Opieka naukowa: dr inż. Magdalena Simlat, prof. URK

III miejsce

Koło Naukowe Rolników
Sekcja: Ochrony Środowiska Rolniczego
Tytuł: WPŁYW ZAPRAWIANIA ZIARNIAKÓW JĘCZMIENIA SUBSTANCJAMI NATURALNYMI NA ZDROWOTNOŚĆ ORAZ PARAMETRY KIEŁKÓW
Autorzy: Sylwia Cupiał, Rafał Mazgaj, Martyna Piechowska
Opieka naukowa: dr hab. inż. Katarzyna Gleń-Karolczyk, prof. URK 

Wydział Leśny

I miejsce

Koło Naukowe Leśników
Sekcja: Geomatyki
Tytuł: WYKORZYSTANIE BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH DO AUTOMATYCZNEGO OKREŚLANIA WYBRANYCH CECH DRZEW I DRZEWOSTANÓW SOSNOWYCH
Autor: Jakub Miszczyszyn
Opieka naukowa: dr inż. Paweł Hawryło

II miejsce

Koło Naukowe Leśników
Sekcja: Geomatyki
Tytuł: PARAMETRYZACJA ALGORYTMU AUTOMATYCZNEJ DETEKCJI DRZEW W OPARCIU O CHMURY PUNKTÓW LOTNICZEGO SKANOWANIA LASEROWEGO
Z WYKORZYSTANIEM DANYCH POMIAROWYCH O WIELKOŚCI KORON DRZEW
Autor: Artur Golasz
Opieka naukowa: dr inż. Paweł Hawryło

III miejsce

Koło Naukowe Leśników
Sekcja: Edukacji Leśnej
TYTUŁ: RODZINNE WARSZTATY EDUKACYJNE "PRZYRODNICZY POTENCJAŁ WZGÓRZA WAWELSKIEGO" - OD KONCEPCJI DO REALIZACJI
Autor: Kaja Nowak
Opieka naukowa: dr inż. Magdalena Frączek, prof. URK

 Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 I miejsce

Międzywydziałowe Koło Naukowe Cytogenetyków
Tytuł: CHARAKTERYSTYKA STOPNIA FRAGMENTACJI DNA W JĄDRACH INTERFAZOWYCH WYBRANYCH GATUNKÓW WOŁOWATYCH (BOVIDAE)
Autorzy: inż. Kinga Górecka, inż. Kornelia Gała
Opieka naukowa: dr inż. Barbara Kij-Mitka, mgr inż. Wiktoria Kowal 

II miejsce

Międzywydziałowe Koło Naukowe Cytogenetyków
Tytuł: OPTYMALIZACJA REAKCJI TETRA-PRIMER ARMS PCR DLA DETEKCJI POLIMORFIZMU G. 1274A>G W OBRĘBIE BYDLĘCEGO GENU RECEPTORA SEROTONINY 2A (HTR2A)
Autor: Julia Adamiak
Opieka naukowa: dr inż. Joanna Pokorska

III miejsce

 

Międzywydziałowe Koło Naukowe Cytogenetyków
Tytuł: WYKORZYSTANIE TECHNIKI ZOO – FISH W DETEKCJI CHROMOSOMÓW TYGRYSA BENGALSKIEGO (PANTHERA TIGRIS TIGRIS)
Autor:  Kamila Ziewacz
Opieka naukowa: dr inż. Barbara Kij-Mitka, mgr inż. Wiktoria Kowal

 Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji 

I miejsce

Koło Naukowe Geodetów
Tytuł: WYKORZYSTANIE METOD FOTOGRAMETRYCZNYCH W INWENTARYZACJI MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH
Autor: Maciej Małek
Opieka naukowa: dr inż. Przemysław Klapa, prof. URK

II miejsce

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska
Sekcja: Renaturyzacji Rzek i Dolin Rzecznych
Tytuł: NUMERYCZNE MODELOWANIE ZMIENNOŚCI PARAMETRÓW HYDROMORFOLOGICZNYCH NA ODCINKU MEANDRUJĄCYM RZEKI NIDY
Autor: Szymon Wojak
Opieka naukowa: dr hab. inż. Andrzej Strużyński, dr inż. Maciej Wyrębek

III miejsce

Koło Naukowe Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej „Locus”
Tytuł: WYKORZYSTANIE NARZĘDZI GIS DO ANALIZY ZMIAN RZEŹBY TERENÓW GÓRNICZYCH W OBRĘBIE DOLINY RZEKI SZOTKÓWKI
Autor: Paweł Wita
Opieka naukowa: dr inż. Barbara Czesak 

 Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa  

I miejsce

Koło Naukowe Ogrodników
Sekcja: Fizjologii Roślin
Tytuł: PRODUKCJA BIOMASY ROŚLIN CALLITRICHE COPHOCARPA ZASOBNEJ W BIOLOGICZNIE CZYNNE ZWIĄZKI FENOLOWE W KULTURACH IN VITRO
Autor: Patrycja Fidelus
Opieka naukowa: dr inż. Wojciech Makowski; dr hab. Joanna Augustynowicz, prof. URK

II miejsce

Koło Naukowe Biotechnologów "Helisa"
Sekcja: Genomiki
Tytuł: ANALIZA TRANSFORMANTÓW TRANSGENICZNEGO KALUSA MARCHWI (DAUCUS CAROTA L.) UZYSKANEGO PO EDYCJI GENU OPR11 ZA POMOCĄ SYSTEMU CRISPR-CAS9
Autor: Dominik Huber
Opieka naukowa: dr inż. Magdalena Klimek-Chodacka, prof. URK

III miejsce

Koło Naukowe Ogrodników
Sekcja: Botaniki i Ekologii
Tytuł: WZROST FACELII BŁĘKITNEJ (PHACELIA TANACETIFOLIA) NA PODŁOŻU Z DODATKIEM ORGANICZNYCH MATERIAŁÓW ODPADOWYCH
Autor: Julia Wincenciak
Opieka naukowa: dr hab. inż. Ewa Hanus-Fajerska, prof. URK, mgr inż. Cezary Kruszyna

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki 

 

I miejsce

Koło Naukowe Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
Sekcja: Mechatroniki
Tytuł: OPASKA ORTOPEDYCZNA WSPOMAGAJĄCA ELEKTROSTYMULACJE MIĘŚNI
Autor: Paulina Bałuszyńska
Opieka naukowa: dr inż. Marcin Tomasik 

 

II miejsce

Koło Naukowe Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
Sekcja: Infrastruktury i Logistyki
Tytuł: SHARING ECONOMY – ANALIZA POTRZEB I MOŻLIWYCH ROZWIĄZAŃ WŚRÓD STUDENTÓW
Autorzy: Kaja Budyłowska, Katarzyna Hanula
Opieka naukowa: dr hab. Anna Krakowiak-Bal, prof. URK 

 

III miejsce

Koło Naukowe Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
Sekcja: Mechatroniki
Tytuł: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ZROBOTYZOWANYCH Z ZASTOSOWANIEM WIRTUALNEGO ŚRODOWISKA PRACY ROBOTA PRZEMYSŁOWEGO
Autor: Łukasz Czaja
Opieka naukowa: dr inż. Marcin Tomasik

Wydział Technologii Żywności

 

 I miejsce

Koło Naukowe Technologów Żywności
Sekcja: Technologii Fermentacji „Promil”
Tytuł: WPŁYW ODMIANY I ILOŚCI CHMIELU DODAWANEGO NA ZIMNO NA WYSTĘPOWANIE ZJAWISKA HOP CREEP
Autor: Katarzyna Grześkiewicz
Opieka naukowa: mgr inż. Olga Hrabia, dr hab. inż. Aleksander Poreda, prof. URK

 

II miejsce

Koło Naukowe Technologów Żywności
Sekcja: Przetwórstwa Zbóż
Tytuł: IDENTYFIKACJA I PORÓWNANIE ZAWARTOŚCI FRAKCJI WĘGLOWODANOWEJ ORAZ ALKALOIDÓW PURYNOWYCH W PRÓBKACH KAKAO RÓŻNYCH PRODUCENTÓW
Autor: Anna Rączkowska
Opieka naukowa: mgr inż. Angelika Bieniek, dr hab. inż. Krzysztof Buksa, prof. URK

 

III miejsce

Koło Naukowe Technologów Żywności
Sekcja: Nanomateriałów; Woda w Żywności
Tytuł: BADANIE PRZEPUSZCZALNOŚCI PARY WODNEJ I WODOCHŁONNOŚCI BIONANOKOMPOZYTÓW ZAWIERAJĄCYCH NANOSTRUKTURY MICELARNE
Autorzy: inż. Aleksandra Sołtys, inż. Martyna Flankowska
Opieka naukowa: dr hab. inż. Teresa Witczak, prof. URK, dr hab. Karen Khachatryan, prof. URK 

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej

 I miejsce

Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych
Sekcja: Immunologiczna
Tytuł: OCENA WPŁYWU ŻWIRKU DIAGNOSTYCZNEGO NA PARAMETRY MOCZU OGÓLNEGO KOTÓW
Autorzy: Karolina Walas, Justyna Rymar
Opieka naukowa: dr n. med. i n. o zdr. lek. wet. Izabela Siemińska, lek. wet. Julia Kabacińska

II miejsce

Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych
Sekcja: Immunologiczna
Tytuł: CZY U KOTÓW WYSTĘPUJE SKRZYŻOWANIE IMMUNOLOGICZNE?
Autorzy: Patrycja Walczak, Maja Połatyńska
Opieka naukowa: dr n. med. i n. o zdr. lek. wet. Izabela Siemińska, lek. wet. Julia Kabacińska

III miejsce

Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych
Sekcja: Praktyczna Toksykologia Zwierząt
Tytuł: BADANIE ŚWIADOMOŚCI WŁAŚCICIELI KOTÓW NA TEMAT TOKSYCZNEGO DZIAŁANIA POPULARNYCH ŚRODKÓW PRZECIWBÓLOWYCH POWSZECHNIE STOSOWANYCH PRZEZ LUDZI
Autorzy: Katarzyna Kocemba, Natalia Sałek
Opieka naukowa: lek. wet. Eliza Niemczycka, lek. wet. Aleksandra Lasoń- Kubarek 

 

PROGRAM WYSTĄPIEŃ W POSZCZEGÓLNYCH SEKCJACH
NA WYDZIAŁACH 29 maja 2023 r.

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Wydział Leśny
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Wydział Technologii Żywności
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie