Koła Naukowe Uniwersytetu Rolniczego

 

Pełnomocnik Rektora ds Kół Naukowych - dr inż. Anna Kołton, prof. URK  anna.kolton@urk.edu.pl

 


 

Wydział Rolniczo Ekonomiczny

 Pełnomocnik Dziekana - dr inż. Paweł Zadrożny, prof. URK   pawel.zadrozny@urk.edu.pl

 

Międzywydziałowe Koło Naukowe Studentów UR      

opiekun koła:      dr hab. inż. Piotr Kacorzyk, prof. URK      piotr.kacorzyk@urk.edu.pl

Koło tworzą studenci z Wydziałów: Rolniczo-Ekonomicznego, Leśnego, Hodowli i Biologii Zwierząt, Inżynierii Środowiska i Geodezji, Biotechnologii i Ogrodnictwa oraz z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR.

 

Koło Naukowe Rolników

opiekun koła:   dr inż. Dorota Gala-Czekaj      dorota.gala@urk.edu.pl

 • Sekcja Chemii Środowiska - dr hab. inż. Agnieszka Baran, prof. URK
 • Sekcja Fitochemii i Farmakognozji - dr hab. inż. Renata Bączek-Kwinta, prof. URK
 • Sekcja Fizjologii i Biochemii Roślin - dr hab. inż. Renata Bączek-Kwinta, prof. URK
 • Sekcja Genetyki Roślin - dr inż. Magdalena Simlat
 • Sekcja Łąkarstwa - dr hab. inż. Adam Radkowski, prof. URK
 • Sekcja Ochrony Przyrody - dr inż. Paweł Nicia, prof. URK
 • Sekcja Ochrony Środowiska Rolniczego - dr hab. inż. Katarzyna Gleń-Karolczyk
 • Sekcja Produkcji Roślinnej - dr hab. inż. Agnieszka Klimek-Kopyra prof. URK

 

Koło Naukowe Ekonomistów

opiekun koła:    dr Barbara Kiełbasa      barbara.kielbasa@urk.edu.pl

 • Sekcja Dokumentacji Fotograficznej Obszarów Wiejskich   - dr inż. Mariusz Dacko
 • Sekcja Ekonomiki Rolnictwa  - dr Barbara Kiełbasa / mgr Justyna Barczyk-Ciuła 
 • Sekcja Laboratorium Przedsiębiorczości - dr Justyna Pijanowska

 


 

Wydział Leśny

 

Koło Naukowe Leśników

opiekun koła:      prof. dr hab. inż. Ewa Błońska    ewa.blonska@urk.edu.pl

 • Sekcja Biometryczna - prof. dr hab. inż. Jarosław Socha
 • Sekcja Bioróżnorodności Leśnej - dr hab. inż. Anna Gazda, prof. URK
 • Sekcja Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody - dr hab. inż. Jan Bodziarczyk, prof. URK
 • Sekcja Dokumentacji Fotograficznej - dr inż. Bogdan Wertz
 • Sekcja Dendrochronologiczna – dr hab. inż. Sławomir Wilczyński, prof. URK
 • Sekcja Edukacji Leśnej - dr inż. Magdalena Frączek
 • Sekcja Ekologii Lasu - dr inż. Michał Jasik
 • Sekcja Entomologii Leśnej - dr hab. inż. Robert Rossa, prof. URK
 • Sekcja Fitopatologii i mykologii leśnej – dr hab. inż. Piotr Boroń, prof URK
 • Sekcja Geomatyki - dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. URK / dr inż. Paweł Hawryło
 • Sekcja Gleboznawstwa i Siedliskoznawstwa Leśnego - prof. dr hab. inż. Ewa Błońska; dr hab. inż. Jarosław Lasota, prof. URK
 • Sekcja Hydrologii - dr inż. Ewa Słowik-Opoka; dr inż. Rafał Starzak
 • Sekcja Łowiecka - dr hab. inż. Marek Wajdzik, prof. URK
 • Sekcja Ornitologiczna - dr hab. inż. Michał Ciach, prof. URK
 • Sekcja Użytkowania Lasu - dr hab. inż. Dariusz Kulak

 


 

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 

Koło Naukowe Zootechników i Bioinżynierów Zwierząt

Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych dr hab. inż. Jarosław Kański, prof URK

opiekun koła: dr hab. inż. Jarosław Kański, prof URK jaroslaw.kanski@urk.edu.pl

 • Sekcja Biologii i Ekologii Zwierząt - mgr inż. Anna Giermek
 • Sekcja Genetyki i Bioinżynierii Zwierząt - dr inż. Sylwia Pałka
 • Sekcja Hodowli Zwierząt Gospodarskich i Dobrostanu - dr inż. Justyna Żychlińska-Buczek
 • Sekcja Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Egzotycznych - mgr inż. Marcin Przybyło
 • Sekcja Rozrodu Zwierząt - dr hab. inż. Wiesława Młodawska, prof. URK

 

Miedzywydziałowe Koło Naukowe Cytogenetyków

opiekun koła: prof. dr hab. inż. Monika Bugno-Poniewierska; monika.bugno-poniewierska@urk.edu.pl

 


 Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

 Pełnomocnik Dziekana: dr inż. Andrzej Gruchot  a.gruchot@urk.edu.pl

 Kierunek Inżynieria Środowiska

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska

opiekun koła:  dr inż. Tomasz Stachura t.stachura@urk.edu.pl

 • Sekcja Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
 • Sekcja Ochrony Środowiska - dr hab. inż. Agnieszka Zierncka-Wojtaszek, prof. URK
 • Sekcja Renaturyzacji Rzek i Dolin Rzecznych - dr hab. inż. Andrzej Strużyński, prof. URK

 

Kierunek  Geodezja i Kartografia

Koło Naukowe Geodetów 

opiekun koła:  dr hab. inż. Bartosz Mitka, prof. URK  bartosz.mitka@urk.edu.pl

 • Sekcja Fotogrametrii - dr hab. inż. Bartosz Mitka, prof. URK
 • Sekcja Geodezyjnych Pomiarów Specjalnych - dr inż. Paweł Kotlarz

 

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej "Locus"

opiekun koła:  dr inż. Barbara Czesak    barbara.czesak@urk.edu.pl

 

 •  Kierunek Inżynieria i Gospodarka Wodna

 Koło Naukowe Inżynierii i Gospodarki Wodnej "Meander"

opiekun koła :   dr inż. Jacek Florek jacek.florek@urk.edu.pl

 • Sekcja Geomorfologii Fluwialnej - dr hab. inż. Karol Plesiński, prof. URK

 

Kierunek Architektura Krajobrazu

Koło Naukowe Architektury Krajobrazu

opiekun koła: dr inż. arch. Michał Uruszczak michal.uruszczak@urk.edu.pl

 


 

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

Koło Naukowe Ogrodników

opiekun koła: mgr inż. Wojciech Makowski wojciech.makowski@urk.edu.pl

 •  Sekcja Botaniki i Ekologii - dr hab. inż. Zbigniew Gajewski
 • Sekcja Biochemii Ekologicznej - dr inż. Przemysław Petryszak
 • Sekcja Dendrologii i Architektury Krajobrazu - dr inż. Magdalena Kulig
 • Sekcja Fizjologii  Roślin - dr inż. Krzysztof Tokarz, prof URK
 • Sekcja Grzybów Jadalnych i Leczniczych - dr hab. Agnieszka Sękara, prof. URK
 • Sekcja Ochrony Roślin - dr hab. inż. Jacek Nawrocki
 • Sekcja Sadownictwa - dr hab. inż. Maciej Gąstoł, prof. URK
 • Sekcja Sztuk Pięknych - dr Małgorzata Locher
 • Sekcja Warzywnictwa - dr inż. Joanna Gil
 • Sekcja Żywienia Roślin - dr hab. inż. Iwona Kowalska, prof. URK
 • Sekcja Roślin Leczniczych - dr inż. Barbara Domagała
 • Sekcja Roślin Ozdobnych - dr hab. inż. Zofia Włodarczyk

Koło Naukowe Biotechnologów "Helisa"

opiekun  koła : dr hab. inż. Alina Wiszniewska, prof. URK alina.wiszniewska@urk.edu.pl

 •  Sekcja Biologii Molekularnej Roślin - dr hab. inż. Barbara Jurczyk, prof. URK
 • Sekcja Biotechnologii Zwierząt - dr inż. Małgorzata Szczęsna
 • Sekcja Biotechnologii Żywności - dr hab. Maja Grabacka, prof. URK
 • Sekcja Biotechnologii Środowiskowej - dr inż. Przemysław Petryszak
 • Sekcja Botaniki i Fizjologii Roślin - dr inż. Iwona Kamińska
 • Sekcja Genomiki - prof. dr hab. inż. Dariusz Grzebelus
 • Sekcja Mikrobiologii - dr hab. inż. Anna Lenart-Boroń, prof. URK
 • Sekcja Wirusologiczna - dr hab. inż. Barbara Nowak

 


 

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

 Koło Naukowe Inżynierii Produkcji i Energetyki

opiekun: dr hab. inż. Marek Gancarz, prof. URK  marek.gancarz@urk.edu.pl

 •  Sekcja Agrofizyki - dr inż. Marek Wróbel, prof. URK; dr hab. inż. Krzysztof Mudryk
 • Sekcja Biopaliw - dr hab. inż. Grzegorz Wcisło
 • Sekcja Efektywnego Wykorzystania Energii - dr hab. inż. Jarosław Knaga; dr inż. Tomasz Szul
 • Sekcja Eksploatacji Maszyn i Ergonomii - dr inż. Mirosław Zagórda
 • Sekcja Elekrotechniki, Elektroniki i Automatyki - dr inż. Marcin Tomasik; dr inż. Stanisław Lis
 • Sekcja Informatyki - dr inż. Krzysztof Molenda; dr Maciej Sporysz
 • Sekcja Infrastruktury i Logistyki - dr Anna Krakowiak-Bal
 • Sekcja Mechatroniki - dr inż. Stanisław Lis; dr inż. Norbert Pedryc
 • Sekcja Odnawialnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami - dr hab. inż. Jakub Sikora, prof. URK; dr inż. Mateusz Malinowski; mgr inż. Maria Łukasiewicz
 • Sekcja Surowców Przemysłu Spożywczego - dr inż. Piotr Nawara; dr inż. Paulina Wrona
 • Sekcja Zarządzania Produkcją - dr hab. inż. Anna Szeląg -Sikora, prof. URK; Katarzyna Grotkiewicz

 


 

Wydział Technologii Żywności

 Koło Naukowe Technologów Żywności

opiekun koła: dr hab. Gohar Khachatryan prof. URK gohar.khachatryan@urk.edu.pl

 • Sekcja Analizy i Oceny Jakości Żywności dr inż. Dorota Gałkowska
 • Sekcja Badań Strukturalnych Żywności dr hab. inż. Anna Ptaszek, prof. URK
 • Sekcja Bioprocesów i Biopreparatów dr Maja Grabacka, prof. URK
 • Sekcja Chemii Biopolimerów dr Oskar Michalski
 • Sekcja "CHocoLAB" dr hab. inż. Marcin Łukasiewicz, prof. URK
 • Sekcja Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych dr inż. Grzegorz Fiutak
 • Sekcja Inżynierii Żywności dr inż. Urszula Goik
 • Sekcja Mikrobiologii Żywności "mikroB" dr Małgorzata Makarewicz
 • Sekcja Monitoringu i Atestacji Żywności dr Kinga Topolska, prof. URK
 • Sekcja Nanomateriałów  dr hab. Karen Khachatryan, prof. URK
 • Sekcja Technologii Węglowodanów dr inż. Magdalena Krystyjan
 • Sekcja Przetwórstwa Zbóż dr hab. inż. Krzysztof Buksa, prof. URK
 • Sekcja Przetwórstwa Mleka dr inż. Marek Sady, prof. URK
 • Sekcja Przetwórstwa Mięsa dr hab. Ewelina Węsierska
 • Sekcja Technologii Fermentacji "Promil" dr hab. inż. Aleksander Poreda, prof. URK
 • Sekcja Przetwórstwa Owoców i Warzyw dr hab. Jacek Słupski, prof. URK
 • Sekcja Woda w Żywności dr inż. Teresa Witczak, prof. URK
 • Sekcja Winiarska "BURgund"  dr inż. Monika Cioch-Skonaczny
 • Sekcja Żywienia Człowieka i Dietetyki  dr hab. inż. Aneta Kopeć, prof. URK
 • Sekcja Żywności Prozdrowotnej dr inż. Emilia Bernaś, prof. URK

 


 

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej

 Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych

opiekun koła: prof. dr hab. lek. wet. Olga Szeleszczuk olga.szeleszczuk@urk.edu.pl

 • Sekcja Anatomiczna dr wet. Grzegorz Lonc
 • Sekcja Chirurgiczno-Radiologiczna dr wet. Grzegorz Ramisz / lek. wet. Wiktor Turek
 • Sekcja Diagnostyki Klinicznej i Laboratoryjnej dr wet. Maria Chmurska-Gąsowska
 • Sekcja Mikrobiologiczna dr Paweł Krzyściak
 • Sekcja Hipiatryczna dr wet. Marek Tischner, lek. wet. Magdalena Profańska-Szymik
 • Praktyczna Toksykologia Zwierząt lek. wet. Eliza Anna Niemczycka

 


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie