Koła Naukowe Uniwersytetu Rolniczego

 

Pełnomocnik Rektora ds Kół Naukowych -    dr hab. inż. Renata Wojciechowska

 


 

Wydział Rolniczo Ekonomiczny

 

Pełnomocnik Dziekana -    dr hab. inż. Piotr Kacorzyk

 

Koło Naukowe Rolników

opiekun koła:    dr inż. Agnieszka Józefowska       agnieszka.jozefowska[a]urk.edu.pl

 • Sekcja Chemii Środowiska - dr inż. Agnieszka Baran
 • Sekcja Fitochemii i Farmakognozji - dr hab. inż. Renata Bączek-Kwinta
 • Sekcja Fizjologii i Biochemii Roślin - dr hab. inż. Renata Bączek-Kwinta
 • Sekcja Genetyki Roślin - dr inż. Magdalena Simlat
 • Sekcja Ochrony Środowiska Rolniczego - dr inż. Katarzyna Gleń
 • Sekcja Łąkarstwa - dr inż. Beata Grygierzec, dr inż. Adam Radkowski
 • Sekcja Ochrony Przyrody - dr inż. Paweł Zadrożny

 

Koło Naukowe Ekonomistów

opiekun koła:    dr Barbara Kiełbasa      barbara.kielbasa[a]urk.edu.pl

 • Sekcja Dokumentacji Fotograficznej Obszarów Wiejskich   - dr inż. Mariusz Dacko
 • Sekcja Ekonomiki Rolnictwa  - dr inż. Marta Czekaj
 • • Sekcja Laboratorium Przedsiębiorczości - dr Justyna Pijanowska

 

Międzywydziałowe Koło Naukowe Studentów UR      

opiekun koła:      dr hab. inż. Piotr Kacorzyk       p.kacorzyk[a]urk.edu.pl

Koło tworzą studenci z Wydziałów: Rolniczo-Ekonomicznego, Leśnego, Hodowli i Biologii Zwierząt, Inżynierii Środowiska i Geodezji, Biotechnologii i Ogrodnictwa oraz z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ – UR.

 


 

Wydział Leśny

 

Koło Naukowe Leśników

opiekun koła:      dr hab. inż. Ewa Błońska    ewa.blonska[a]urk.edu.pl

 • Sekcja Biometryczna - prof. dr hab. inż. Jarosław Socha
 • Sekcja Bioróżnorodności Leśnej - dr hab. inż. Anna Gazda
 • Sekcja Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody - dr hab. inż. Jan Bodziarczyk
 • Sekcja Dokumentacji Fotograficznej - dr inż. Bogdan Wertz
 • Sekcja Ekologii Lasu - dr inż. Michał Jasik
 • Sekcja Entomologii Leśnej - dr hab. inż. Robert Rossa
 • Sekcja Łowiecka - dr inż. Marek Wajdzik
 • Sekcja Ornitologiczna - dr hab. inż. Michał Ciach
 • Sekcja Geomatyki - dr hab. inż. Piotr Wężyk
 • Sekcja Gleboznawstwa i Siedlikoznawstwa Leśnego - dr hab. inż. Ewa Błońska
 • Sekcja Użytkowania Lasu - dr hab. inż. Dariusz Kulak
 • Sekcja Edukacji Leśnej - dr inż. Magdalena Frączek

 


 

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 

Pełnomocnik Dziekana prof. dr hab. Piotr Zapletal /piotr.zapletal[a]urk.edu.pl/

 

Koło Naukowe Zootechników

opiekun koła: dr hab. inż. Marcin Lis /marcin.lis[a]urk.edu.pl/

 • Sekcja Hodowli i Genetyki Zwierząt - dr inż. Justyna Żychlińska-Buczek
 • Sekcja Żywienia Zwierząt i Dietetyki - dr hab. inż. Jarosław Kański
 • Sekcja Fizjologii, Rozrodu i Anatomii Zwierząt - dr hab. inż. Wiesława Młodawska
 • Sekcja Higieny i Dobrostanu Zwierząt - dr hab. inż. Barbara Tombarkiewicz
 • Sekcja Hodowli Zwierząt Futerkowych Wolnożyjących i Amatorskich - dr inż. Magdalena Hędrzak

 

Koło Naukowe Rybaków

opiekun koła: dr inż. Paweł Szczerbik /p.szczerbik[a]urk.edu.pl/

 • Sekcja Ichtiobiologiczna - dr Ewa Drąg-Kozak

 

Koło Naukowe Biologów

opiekun koła: dr Irena Grześ /irena.grzes[a]urk.edu.pl/

 • Sekcja Biologów i Bioinżynierów - dr inż. Małgorzata Grzesiak
 • Sekcja Zoologiczna - dr hab. inż. Sławomir Kornaś
 • Sekcja Ekologiczna - dr inż. Irena Grześ

 


 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

 

Pełnomocnik Dziekana: dr inż. Andrzej Gruchot /a.gruchot[a]urk.edu.pl/

 

    Kierunek Inżynieria Środowiska

 

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska

opiekun koła:  dr inż. Tomasz Stachura /t.stachura[a]urk.edu.pl/

 • Sekcja Budownictwa Ekologicznego - dr inż. Sabina Angrecka
 • Sekcja Geotechniki - dr inż. Andrzej Gruchot
 • Sekcja Inżynierii Wodnej - dr hab. inż. Marek Tarnawski
 • Sekcja Kształtowania Środowiska - dr inż. Tomasz Stachura
 • Sekcja Renaturyzacji rzek i dolin rzecznych - dr hab. inż. Andrzej Strużyński
 • Sekcja Sozologiczna - dr Renata Kędzior
 • Sekcja Wodociągów i Hydrogeologii - dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski
 • Sekcja Hydrologii - dr hab. inż. Andrzej Wałęga

 

    Kierunek  Geodezja i Kartografia

 

Koło Naukowe Geodetów 

opiekun koła:  dr hab. inż. Bartosz Mitka /bartosz.mitka[a]urk.edu.pl/

 • Sekcja Fotogrametrii - dr hab. inż. Bartosz Mitka
 • Sekcja Geodezyjnych Pomiarów Specjalnych - dr inż. Paweł Kotlarz

 

    Kierunek Gospodarka Przestrzenna

 

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej "Locus"

opiekun koła:  dr inż. Tomasz Salata /tomasz.salata[a]urk.edu.pl/

 

    Kierunek Inżynieria i Gospodarka Wodna

 

Koło Naukowe Inżynierii i Gospodarki Wodnej "Meander"

opiekun koła :   dr inż. Jacek Florek /jacek.florek[a]urk.edu.pl/

 

    Kierunek Architektura Krajobrazu

 

Koło Naukowe Architektów Krajobrazu

opiekun koła: dr inż. arch. Michał Uruszczak /michal.uruszczak@urk.edu.pl/

 


 

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

 

Koło Naukowe Ogrodników

opiekun koła: dr inż. Anna Kołton /anna.kolton@urk.edu.pl/

 • Sekcja Botaniki i Ekologii - dr inż. Zbigniew Gajewski
 • Sekcja Fizjologii  Roślin - dr hab. Joanna Augustynowicz
 • Sekcja Biochemii Ekologicznej - dr Przemysław Petryszak
 • Sekcja Genetyki - prof. dr hab. Dariusz Grzebelus
 • Sekcja Ochrony Roślin - dr hab. inż. Jacek Nawrocki
 • Sekcja Roślin Ozdobnych - dr hab. inż. Zofia Włodarczyk
 • Sekcja Sadownictwa - dr inż. Maciej Gąstoł
 • Sekcja Pszczelnictwa - dr hab. Adam Tofilski
 • Sekcja Warzywnictwa - dr inż. Aneta Grabowska
 • Sekcja Żywienia Roślin - dr hab. inż. Iwona Kowalska
 • Sekcja Hodowli Owadów i Pajęczaków Egzotycznych - prof. dr hab. Kazimierz Wiech
 • Sekcja Dendrologii i Architektury Krajobrazu - dr inż. Magdalena Kulig
 • Sekcja Roślin Leczniczych - dr inż. Anna  Ambroszczyk
 • Sekcja Sztuk Pięknych - dr Małgorzata Locher
 • Sekcja Mykologiczna - dr inż. Agnieszka Sękara

 

Koło Naukowe Biotechnologów "Helisa"

opiekun  koła : dr inż. Alina Wiszniewska /alina.wiszniewska[a]urk.edu.pl/

 • Sekcja Genomiki - prof. dr hab. inż. Dariusz Grzebelus
 • Sekcja Biotechnologii Środowiskowej - dr inż. Przemysław Petryszak
 • Sekcja Mikrobiologii - dr inż. Anna Lenart-Boroń
 • Sekcja Biologii Molekularnej Roślin - dr inż. Barbara Jurczyk
 • Sekcja Biotechnologii Zwierząt - dr inż. Małgorzata Szczęsna
 • Sekcja Biotechnologii Żywności - dr Maja Grabacka
 • Sekcja Botaniki i Ochrony Roślin - dr hab. inż. Ewa Hanus-Fajerska

 


 

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

 

Koło Naukowe Inżynierii Produkcji i Energetyki

opiekun: dr hab. inż. Jacek Salamon /jacek.salamon[a]urk.edu.pl/

 • Sekcja Eksploatacji Maszyn i Ergonomii - dr inż. Mirosław Zagórda
 • Sekcja Agrofizyki - dr inż. Marek Wróbel
 • Sekcja Surowców Przemysłu Spożywczego - dr inż. Piotr Nawara
 • Sekcja Mechatroniki - dr inż. Norbert Pedryc
 • Sekcja Odnawialnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami - dr inż. Mateusz Malinowski
 • Sekcja Biopaliw - dr hab. inż. Grzegorz Wcisło
 • Sekcja Zarządzania Produkcją - dr hab. inż. Anna Szeląg -Sikora
 • Sekcja Infrastruktury i Logistyki - dr inż. Anna Krakowiak-Bal
 • Sekcja Informatyki - dr inż. Krzysztof Molenda

 


 

Wydział Technologii Żywności

 

Koło Naukowe Technologów Żywności

opiekun koła: dr hab. inż. Aleksander Poreda a.poreda[a]urk.edu.pl

 • Sekcja Analizy i Oceny Jakości Żywności dr inż. Dorota Gałkowska
 • Sekcja Technologii Węglowodanów dr inż. Magdalena Krystyjan
 • Sekcja Przetwórstwa Zbóż dr hab. inż. Krzysztof Buksa
 • Sekcja Przetwórstwa Mleka dr inż. Marek Sady
 • Sekcja Przetwórstwa Mięsa dr hab. Ewelina Węsierska
 • Sekcja Inżynierii Żywności dr inż. Urszula Goik
 • Sekcja Badań Strukturalnych Żywności dr hab. inż. Anna Ptaszek
 • Sekcja Bioprocesów i Biopreparatów dr Maja Grabacka
 • Sekcja Żywności Prozdrowotnej dr inż. Emilia Bernaś
 • Sekcja Monitoringu i Atestacji Żywności dr Kinga Topolska
 • Sekcja Technologii Fermentacji "Promil" dr hab. inż. Aleksander Poreda
 • Sekcja Chemii Biopolimerów dr Oskar Michalski
 • Sekcja Mikrobiologii Żywności "mikroB" dr Małgorzata Makarewicz
 • Sekcja Przetwórstwa Owoców i Warzyw dr hab. Jacek Słupski
 • Sekcja Woda w Żywności dr inż. Teresa Witczak
 • Sekcja Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych dr inż. Grzegorz Fiutak
 • Sekcja Żywienia Człowieka i Dietetyki  dr hab. inż. Aneta Kopeć
 • Sekcja Nanomateriałów  dr hab. Karen Khachatryan
 • Sekcja "CHocoLAB" dr hab. inż. Marcin Łukasiewicz
 • Sekcja Winiarska "BURgund"  dr inż. Monika Cioch

 


 

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej

 

Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych

opiekun koła: prof. dr hab. lek. wet. Olga Szeleszczuk /lga.szeleszczuk@urk.edu.pl/

 


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK