Konferencje Studenckich Kół Naukowych

XIII Ogólnopolską Konferencję „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” odbędzie się 25-26 maja 2022r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

 Zakres tematyczny konferencji:

  • Innowacje w ekonomii i zarządzaniu
  • Innowacje technologiczne – możliwości komercjalizacji
  • Nauki medyczne i zdrowie – innowacyjne rozwiązania
  • Dziennikarstwo i nowe media – wyzwania XXI wieku
  • Zrównoważony rozwój

Organizatorem konferencji jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. 
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej: www.naukaipasja.com.pl oraz na profilu https://www.facebook.com/naukaipasja.
Referaty, które uzyskają pozytywną recenzję, mogą zostać opublikowane w czasopismach wydawanych przez WSIiZ, znajdujących się w wykazie czasopism punktowanych przez MEiN: Studia Humana (40 pkt.) i Soci@lCommunication (20 pkt.) oraz Financial Internet Quarterly (40 pkt.).
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 maja 2022r. Możliwość rejestracji na stronie www.naukaipasja.com.pl
Koszt uczestnictwa: 80 zł, termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 10 maja 2022 r.

Miejsce konferencji:
Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ
Kielnarowa 386A
36-020 Tyczyn, Polska
XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” otrzymała wsparcie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała nauka”.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie